Bonray - Turn My Eyes


Zvonenie Bonray - Turn My Eyes si môžeš objednať takto:

Pre seba
Pošlite SMS v tvare REAL 131255 na číslo 123.

Pre niekoho druhého
Pošlite SMS v tvare REAL 131255 09YYXXXXXX (číslo príjemcu) na číslo 123.

Informácie

Na číslo odosielateľa bude odoslaná WAP linka.
Kliknite na ňu, počkajte na otvorenie WAP stránky a potom kliknite na Potvrdiť stiahnutie.
Objednaný obsah sa stiahne do telefónu príjemcu.

Cena za real tóny: 2,1923 € pre mesačné programy, resp. 2,2094 € pre Easy a Fix.
Pri stiahnutí obsahu sa aktivuje služba Permanentka. Cena: Prvých 30 dní 0 €, každých dalších 30 dní 1,1948 € pre mesačné programy, resp. 1,2383 € pre Easy a Fix. Ceny sú s DPH.

Zoznam podporovaných telefónov<
Cenu za odoslanie zvonenia z t-zones nájdete v cenníku<
Informácie o aktivovaní, výhodách a vypnutí Permanentky<